Informació i divulgació de notificacions legislatives.

Informació i divulgació del Conveni Col·lectiu Sector de la Construcció, Taules Salarials, calendaris festes locals i nacionals, etc.

Tramitació de Visats d’Obra (Nomenament de Contractista).

Certificats d’empresa Agremiada.

Tramitació de la inscripció o renovació al REA (Registre d’Empreses Acreditades).

Tramitació per visar Llibre de subcontractació.

Informació sobre la tramitació de la Targeta Professional de la Construcció.

Cursos de Formació mensuals.

Borsa de Treball.

Corredoria d’assegurances.

Tramitació de la Classificació Empresarial. (Contractes amb l’Administració Pública).

Servei d’estrangeria (Arrelament Social o Laboral, Tràmits de nacionalitat judicials, reagrupament Familiar, recursos administratius, etc.)

Gestió en la Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

ALGUN DUBTE?

Contacti amb nosaltres. Permeti que li aclarim qualsevol qüestió.