• Estudis i Plans de seguretat i salut. Avaluacions per obres sense projecte.
  • Coordinació d’activitats empresarials:
  • Gestió documental amb empreses i /o autònoms subcontractats.
  • Organització i direcció de reunions de coordinació dirigides a la informació i control de la seguretat en les activitats que conflueixen més d’una empresa.
  • Coordinador de seguretat en obra.
  • Tràmits i gestions al RERA, per les empreses que manipulin amiant. Plans de treball d’amiant.

ALGUN DUBTE?

Contacti amb nosaltres. Permeti que li aclarim qualsevol qüestió.