• Certificats d’eficiència Energètica.
  • Sol·licitud de l'Etiqueta de Qualificació Energètica a l’ICAEN.
  • Inspeccions Tècniques d’Edificis. (Informes ITE’s).
  • Certificat d’Habitabilitat i Cèdules d’Habitabilitat d’Habitatge Usat (CHU).
  • Peritatges sobre danys i defectes en la construcció.
  • Llicències d’Activitat i Legalitzacions d’Activitat, certificats de construcció etc..
  • Informes, Dictàmens i Certificats de la construcció.
  • Processos de declaració d’obra nova.
  • Projectes i tramitacions de llicències per obres menors i rehabilitacions
  • Peritatges judicials.

ALGUN DUBTE?

Contacti amb nosaltres. Permeti que li aclarim qualsevol qüestió.